Zavoláme Vám späť On-line dopyt

Podporujeme

Linka bezpečia

Linka bezpečiaDodanie kompletného textilu s potlačou pre akciu „Nezábudkový deň". Organizátorom akcie je Združenie Linka bezpečia. Hlavným poslaním SLB je zabezpečenie pomoci a ochrany deťom a dospievajúcim v ťaživých alebo krízových životných situáciách prostredníctvom svojich odborných pracovísk telefonickej krízovej intervencie.

Portus Praha

Akcia TehlaDodanie oranžových tričiek na „Akciu tehla" v roku 2009 s dohodnutými podmienkami. Občianske združenie Portus Praha už 10 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím na prežitie dôstojného života. Budujeme a prevádzkujeme tzv. "chránené domy", kde sú, oproti klasickým ústavom, rozvíjané schopnosti ľudí s týmto handicapom. Vychádzame zo skúsenosti, že títo ľudia môžu s potrebnou pomocou žiť v bežnom prostredí uprostred ostatných ľudí, starať sa o svoju domácnosť a pracovať.

Klokanko

KlokankoDodanie textilu s potlačou na akciu „Deň otvorených dverí". Klokanko je projekt Fondu ohrozených detí, ktorého cieľom je ponúknuť deťom namiesto ústavnej výchovy prechodnú rodinnú starostlivosť na dobu, dokiaľ sa nemôžu vrátiť naspäť do svojej rodiny, alebo dokiaľ sa pre nich nenájde trvalá náhradná rodinná starostlivosť (osvojenie, pestúnska starostlivosť, zverenie do výchovy tretej osoby).