Zavoláme Vám späť On-line dopyt

O společnosti

Danielson

je sviežou výrobnou spoločnosťou, ktorá sa sústreďuje na naplnenie vízie, byť jednotkou v kompletnom riešení reklamného textilu v EÚ. Plne si uvedomujeme hodnotu spolupráce s našimi obchodnými partnermi a veríme, že vďaka nášmu pôsobeniu môžu lepšie podnikať a plniť potreby svojich klientov. Vyrábame iba pre firmy z odboru reklamy a pre výrobcov či predajcov textilu. Tejto stratégie si naši partneri veľmi cenia, pretože je na slovenskom trhu u kvalitných výrobcov ojedinelá.
Sme stabilná a rastúca skupina, ktorá v súčasnosti číta cez 70 nadšených zamestnancov, ktorí sú pripravení každodenne plniť zákaznícku misií a prinášať našim obchodným partnerom nasledujúce hodnoty:


Hodnotami k pevným väzbám

Vzájomná dôvera, obojstranný rešpekt a etické podnikanie sú pre nás základom pre budovanie dlhodobých a pevných partnerstiev, z ktorých čerpáme pozitívnu energiu pre naše výkony a inšpirácie.


Zodpovednosťou ku spoľahlivosti

Dôkladná znalosť potrieb našich klientov pre nás znamená záväzok nekompromisnej kvality a všestrannej profesionality. Cítime zodpovednosť za svojich klientov, komunitu aj prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme.


Silnými základmi k prirodzenému rastu

Rast je pre nás predovšetkým každodenná práca na úspechu klientov. Pre nich pripravujeme inovatívne a neobkukané riešenia podporené naším profesionálnym technologickým zázemím a stabilitou silného skúseného partnera.

 

Všetci, ktorí v našom obore zdieľajú obdobné hodnoty, majú u nás dvere otvorené a radi sa s nimi stretneme na obchodnej aj osobnej rovine.

Sme členmi združenia „Podnikáme bez korupcie" a veríme, že aj menšina môže ovplyvniť pozitívne väčšinu, aby sa vydala správnym smerom.

 

Podnikáme bez korupcie

 

 

Kapacita výroby Danielson

 

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby som povedal z pozície majiteľa, niekoľko slov o našej výrobnej spoločnosti. Vyrábame, pretože radi tvoríme skutočné hodnoty, ktoré prinášajú našim partnerom istotu, vďaka ktorej môžu vyriešiť potreby svojich klientov a ponúkať viacej ako je štandard. Podnikanie vo výrobnej sfére je pre nás misiou, ku ktorej pristupujme s bezpodmienečnou zodpovednosťou a sme si plne vedomí významu dôvery vo vzťahu s našími partnermi.

Veríme v podnikanie bez korupcie a zakladáme si na kladných morálnych hodnotách, ktoré vystavali základné piliere našej spoločnosti. Vykonaná práca nám prináša naplnenie a energiu do ďalších budúcich rokov, kedy sa budeme snažiť ponúknuť svetu čo možno najväčšiu pridanú hodnotu, ktorú náš tým, spoločnosti Danielson, dokáže vytvoriť.

Záverom chcem poďakovať všetkým súčasným partnerom, pretože bez ich energie a existencie by nemohol správne fungovať druh podnikania, kde sme sa rozhodli tvoriť pozitívne hodnoty.

 

 

S úprimnou vďačnosťou

Daniel Maťák
 
Daniel Maťák